Dit project is gerealiseerd in samenwerking met 113Online (nu Stichting 113 Zelfmoordpreventie). Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. De Livestream had dus een beladen onderwerp, waardoor er met veel onderdelen rekening moest worden gehouden. Tijdens deze Livestream had ik de taak van regisseur, waardoor ik verantwoordelijk was voor het resultaat van deze Livestream. Tijdens de Livestream zelf was ik bezig met het aansturen van de cameramannen, de technische crews en het communiceren met de floormanager. Uiteindelijk heeft de 113Livestream nationale media aandacht gekregen, waardoor het ook door andere media werdt opgepakt. Hiervoor heb ik een aantal interviews mogen geven:
NOS
Lokaalgelderland​​​​​​​
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

For this project, I worked together in a big group with the organization 113Online. 113Online is the national organization for the prevention of suicide. I was the director of this livestream. So I was responsible for the result of the whole live show. My group and I worked eight weeks long to make an interesting and good quality livestream. During the live show I've been busy with things like controlling the cameramen, controlling technician, communicate with the floor manager etcetera. This project has also come widely in the national news. In addition, various other media have given this livestream attention. 
Watch the livestream back on YouTube!
Impression of the livestream
Back to Top